Matching Medical Multimedia

Groene Hart Ziekenhuis: Meer oog voor veiligheid en ergonomie.

Snelle revalidatie, minder complicaties en kortere wachttijden. Het verbouwde Groene Hart Ziekenhuis in Gouda zet er sterk op in. Enerzijds door nieuwe endoscopische operaties, anderzijds door kennis en ervaring in- en extern te delen. In 2014 opende het geheel vernieuwde Groene Hart Ziekenhuis haar deuren. Doel van de nieuwbouw: twee locaties onder één dak. Dit betekende voor de OK-afdeling een groei van acht OK’s waarvan drie specifiek ingericht voor KNO, vaatchirurgie en urologie.

Expertise optimaal inzetten

Het Goudse ziekenhuis en omliggende medische centra zetten elkaars expertise optimaal in. Zo is GHZ chirurg Dr. Dingeman Swank gespecialiseerd in endoscopische chirurgie bij ernstig overgewicht (bariatrie). Bij deze veelal risicovolle en ergonomisch zware operaties zijn meerdere specialisten van binnen en buiten het GHZ betrokken.
Het beeldsysteem is in dit kader cruciaal.

Dr. Dingeman Swank: “Je waant je in een bioscoop als de diverse monitoren zijn gepositioneerd bij de laparoscopische ingrepen. Vooral
bij bariatrie hebben alle (assistent) chirurgen daardoor een ergonomische houding. Je bent minder afgeleid en houdt focus met een zestal ogen.
Dan zie je veel meer. Ook bij andere traumatologische ingrepen maken de diverse beeldschermen een optimale positionering mogelijk. Je bent niet meer afhankelijk van de logge rijdende monitor, maar van een maximaal mobiel beeldscherm dat vlak voor jouw neus (ogen) is of wordt gepositioneerd. Vooral bij heupchirurgie is dit fantastisch.”

Als exacte beeldweergave een voorwaarde is…

Frank Lindhout (clustermanager) en collega Peter de Groot (coördinator Medisch Instrumentele Dienst) waren samen met de werkgroep nieuwbouw OK en de firma OKCN verantwoordelijk voor de inrichting van de nieuwe OK ’s. Uitgangspunt was optimaal gebruikersgemak. Zeker bij de keuze voor de beeldsystemen.
Lindhout: “Wij zijn koploper op het gebied van scopische interventies en dat willen we graag zo houden. Bij deze operaties (met ingebrachte camera) is exacte beeldweergave een voorwaarde.
De apparatuur van Mpluz* voldeed aan de strenge eisen van onze chirurgen op dit gebied. Daarnaast was de flexibiliteit en het plug-and-play karakter van de Mpluz* oplossing doorslaggevend.
Peter de Groot: “In plaats van hun eigen ideeën door te drukken, kiest Mpluz* voor gezamenlijk ontwerpen.”

Frank Lindhout                              Peter de Groot

"Door de diverse schermen werk je ergonomischer, ben je minder afgeleid en zie je meer."

GROENE HART ZIEKENHUIS: Meer oog voor veiligheid en ergonomie.