Matching Medical Multimedia

Over ons

Matching Medical Multimedia

Mpluz* is een creatief projectbureau voor medische multimedia uit Valkenswaard (NL). Sinds 2002 ontwikkelen wij innovatieve concepten voor de medische sector op het snijvlak van multimedia, ICT en medische techniek. Illustratief zijn de verslag- en (tele)vergaderkamer, de digitale operatiekamer, de medische werkplek en ziekenhuisbreed beeldbeheer. Bij voorkeur in een complexe, veranderende omgeving. Ons belangrijkste product is kennis. Kennis van systeemintegratie en kennis van het veranderingsproces, zodat alle betrokkenen hun stem terugvinden in het eindresultaat. Matching Medical Multimedia.
Dát is ons vak.

Wij laten ons als “projectbureau” moeilijk vergelijken met traditionele bedrijven. We zijn meer ingenieursbureau dan leverancier van apparatuur. Met als grootste verschil echter dat wij altijd de regie willen houden om het eindresultaat naar u te kunnen bewaken. Wij geloven in een resultaatverplichting, niet in een inspanningsverplichting en zijn inzetbaar in zowel de ontwerp- als de realisatiefase: architect en aannemer zogezegd. Het eindresultaat wordt u vooraf aangeboden in de vorm van een projectplan met open calculatie waarbij de grenzen van tijd, kwaliteit en geld op voorhand vastliggen.

Matching Medical Multimedia
Niet zomaar een kreet. Ja, wij specialiseren ons in het naadloos op elkaar aansluiten van de verschillende systemen, ook wel systeemintegratie genoemd. Maar het “matchen” van de belangen van álle betrokken in de uiteindelijke oplossing is minstens zo belangrijk voor het succes. Vandaag en morgen.

Waar staan wij voor?

  • Het naadloos op elkaar aansluiten van organisatie en techniek;
  • Continu verantwoord innoveren – het ongoing proces van het wegen van nieuwe ontwikkelingen;
  • Specialist op het gebied van beeld, geluid en ICT in het medische proces;
  • “Fixed price” projecten door de methodische aanpak;
  • Lage beheerkosten en tegelijk hoge beschikbaarheid.

Kwaliteit en informatiebeveiligingsbeleid
Download hier ons beleid.

Historie
Bekijk hier onze historie in een tijdlijn.