Matching Medical Multimedia
Meer info: 0031 (0)40 2089 227
IKAZIA ziekenhuis en MPLUZ
26 03 '18

Ikazia ziekenhuis en Mpluz* tekenen contract voor nieuw beeldroutingsysteem op de operatiekamer

De operatiekamers van het Ikazia Ziekenhuis worden dit jaar gefaseerd uitgerust met het modernste beeldroutingsysteem van Mpluz*. Het Ikazia ziekenhuis en Mpluz* tekenden hier afgelopen maandag, 19 maart, de overeenkomst voor.

Met het nieuwe beeldrouteringssysteem wordt het OK-proces nog beter ondersteund doordat het beeld van alle beeldbronnen op de operatiekamer, vast opgesteld en mobiel, getoond kan worden op de verschillende beeldschermen in de operatiekamer. Niet alleen de beeldkwaliteit gaat er op vooruit: door de universele aansluitpunten in de nieuwe operatiekamers zullen er minder losse kabels over de vloer en bij de apparatuur lopen. Omdat alle verbindingen op glasvezel gebaseerd zijn voldoet het systeem ook aan de nieuwe normen voor elektrische veiligheid. Nog veiliger werken en nog hogere hygiëne dus. Alle functies van het nieuwe systeem worden bediend met een touchscreen waarvan de indeling samen met de gebruiker wordt gemaakt en zo optimaal aansluit op het werkproces. Het nieuwe systeem voorziet ook in videorecording, streaming video en videoconference en kan gekoppeld worden aan het nieuwe Chipsoft EPD. Met streaming video bijvoorbeeld wordt het mogelijk om vanaf de operatiekamer beeld en geluid te delen met een collega, waar dan ook in huis voor tele-consultatie.

Naast de overeenkomst voor dit project hebben het Ikazia ziekenhuis en Mpluz* afspraken gemaakt over de samenwerking op het gebied van audiovisuele middelen en radiologie displays.

Foto: dhr. J. Aman (Hoofd ondersteunende diensten) en dhr. M. van den Broek (Director Mpluz*).


Meer informatie:

Dhr. J.A. van der Schrier – Strategisch inkoper Ikazia ziekenhuis, tel. 010-297.5682
Dhr. M.W. van den Broek – Director Mpluz*, tel. 040-2089.227

Naar NewZ overzicht