Matching Medical Multimedia

Ziekenhuisbreed beeldbeheer

De mogelijkheden van ziekenhuisbreed beeldbeheer

Na de digitalisering van de radiologieafdeling, waarbij de beelden gestructureerd worden opgeslagen in een beeldarchief (PACS), is in steeds meer ziekenhuizen de wens ontstaan om ook de niet-radiologiebeelden gestructureerd op te slaan. In een zogenaamd PACS-II archief. Maar in onze ogen zijn we er daarmee nog niet want… lange video opnames op de OK dienen zich al weer aan als nieuw vraagstuk.

Hoe gaan we ziekenhuisbreed om met beeldmateriaal?

  • Hoe koppelen we beelden aan het EPD?
  • Wie is de eigenaar van de beelden en hoe lang bewaren ze deze?
  • Is DICOM nog wel de aangewezen route?
  • Nieuwe richtlijnen van de Inspectiedienst om de minimaal invasieve ingrepen volledig te registreren?

Duidelijk is dat het beheer van ziekenhuisbreed beeldmateriaal zich niet met kant-en-klare producten laat oplossen en om een integrale aanpak vraagt. Een aanpak die aansluit op de organisatie en werkprocessen. Die de beveiliging van informatie regelt en waarbij beeld- en onderzoeksgegevens onlosmakelijk met de patiëntgegevens verbonden zijn.

Het Mpluz* concept voor ziekenhuisbreed beeldbeheer wordt samen met u ontwikkeld en is een combinatie van beleid en technische infrastructuur.

Specificaties

  • Vastleggen van beeld en geluid in medische ruimtes;
  • In hoge kwaliteit (1080p60 HD);
  • Zonder beperking in opnameduur;
  • Gekoppeld aan de patient waar nodig;
  • Gekoppeld aan het EPD.

 

Terug naar Concepten