Matching Medical Multimedia

Bespreek- en vergaderruimte

Mogelijkheden bespreek- en vergaderruimte

Begonnen met “een beamer aan het plafond” heeft Mpluz* een concept ontwikkeld voor het gebruikersvriendelijk weergeven van informatie afkomstig van verschillende bronnen tegelijk, al dan niet in een andere instelling.

Voornaamste doel is het ondersteunen van de relatief complexe MDO-vergaderingen voor oncologie, pathologie, radiotherapie en radiologie. De nadruk ligt wat ons betreft op de eenvoudige bediening van beeldschermen, geluid en videoconference systemen.

Specificaties

  • Hoge beeldkwaliteit met DICOM-14 kalibratie voor de radiologiebeelden uit het PACS;
  • Gebruikersvriendelijke besturing van alle apparatuur;
  • Tele-conference met andere instellingen, op een veilige manier, gebaseerd op open standaarden;
  • Bescherming van patiëntgegevens;
  • Hoge beschikbaarheid van de apparatuur.

Terug naar Concepten